Siapakah Yang Sama Dengan Allah?

MARI & LIHATLAH

0 87

Allah Bapa, penyelamat manusia yang Mahaluhur, menghendaki Kristus, Putra-Nya, memuliakan Allah dan menyelamatkan manusia dengan menumpahkan darah di kayu salib. Yesus Kristus telah melaksanakannya dengan ketaatan yang paripurna, dan Ia telah menderita hingga wafat di salib untuk mewujudkan kehendak luhur Allah. Sebagai manusia yang berdosa, kini kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Putra Allah di kayu salib.
Kehidupan yang lama dari seluruh manusia telah diganti dengan kehidupan yang baru di dalam Nama-Nya. Semoga setiap orang mampu untuk mempertahankannya dengan mengelakkan perbuatan dosa, dan selalu memberi diri untuk dituntun oleh Yesus Kristus, Putra Allah yang menjelma menjadi manusia dan rela wafat demi keselamatan semua orang.
Mari dan lihatlah, Kristus tidak hanya berbicara kepada kita melalui hidup-Nya, tetapi juga berbicara kepada kita melalui kematian-Nya.

Leave a comment